Fata Morgana

Deze luchtspiegeling gezien op de dijk van de Noord-Oostpolder, net ten noorden van Urk. 


© 2006–2011, Maarten Sneep