Aalscholver

Als je het weet zie je het: deze Aalscholver heet net een visje gevangen. 7 augustus 2007.


© 2006–2011, Maarten Sneep